fbpx

Lejebetingelser

Disse lejebetingelser gælder fra 01/01/2021. Alle tidligere lejebetingelser annulleres.

1. Legitimation
1.1 Ved udlevering af det lejede udstyr, skal der fremvises gyldig billedlegitimation (pas/kørekort) samt sygesikringsbevis. Lejer skal være myndig.

2. Anvendelse
2.1 Det lejede udstyr må udelukkende anvendes af lejeren. Videreudlejning til tredjemand kan kun ske med skriftlig godkendelse af Pulz.

2.2 Det lejede udstyr må ikke uden skriftlig tilladelse fra Pulz medtages og/eller anvendes uden for Danmarks grænser.

2.3 Det lejede udstyr skal sikres mod vejrforhold; vind, regn sne m.m. Pulz forbeholder sig retten til at til enhver tid at underkende lejers tiltag herimod.

2.4 Ændringer eller reparationer af det lejede udstyr kan kun ske med skriftlig godkendelse af Pulz.

2.5 Udleverede reservedele/tilbehør skal returneres. Manglende reservedele/tilbehør debiteres efter vejledende udsalgspris. Dette gør sig også gældende for udskiftede og defekte dele.

2.6 Lejer modtager instruktion i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved udlevering af udstyret. Ved tvivl om anvendelse af udstyret m.m. spørg da inden udstyret overdrages fra Pulz.

2.7 Det er lejers ansvar at sikre sig at evt. tredjeparts og eget udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr. Vejledning herom påhviler ikke Pulz, men Pulz hjælper gerne i det omfang, det er muligt.

3. Lejeperiode
3.1 Lejeperioden er tiden hvori det lejede udstyr har været borte fra Pulz, og er til rådighed efterfølgende. Dagen hvorpå udstyret forlader Pulz betegnes som første lejedag. Tilbageleveringsdagen regnes ikke som en lejedag, hvis udstyret er tilbageleveret i overensstemmelse med lejekontrakten.

3.2 Ved misligholdelse af aftalt lejeperiode af lejeren, vil Pulz være berettiget til uden varsel, at afhente det lejede udstyr. Førnævnte gør sig ligeledes gældende ved betalingsstandsning, konkurs eller lignende.

3.3 Forlængelse af den førhen aftalte lejeperiode kan under alle omstændigheder kun ske ved en skriftlig forlængelse af lejekontrakten.

4. Afhentning
4.1 Afhentning af udstyr skal ske efter aftale med Pulz og skal afhentes af lejer, medmindre andet er aftalt.

4.2 Inden udstyret bliver overdraget til lejer er det blevet tjekket for fuld funktionalitet. Det påhviler derfor lejer at påpege evt. forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler, inden udstyret forlader Pulz.

4.3 Pulz forbeholder sig enhver ret til at afvise uhensigtsmæssig transport af det lejede udstyr. Knallerter, cykler, åbne trailere og lign. godkendes ikke.

5. Aflevering
5.1 Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejeren, som beskrevet i lejekontrakten. Er udstyret ikke returneret til Pulz til aftalte tid og dag, pålægges dagsleje pr. påbegyndt dag, medmindre andet er skriftligt aftalt med Pulz.

5.2 Afleveres udstyret mere end 2 dage for sent i henhold til lejekontrakten, pådrager lejer sig ansvar i medfør af straffelovens §293 (Brugstyveri)

5.3 Tilbagelevering af det lejede udstyr inden udløbet af den på skrift aftalte tidsperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med Pulz ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet.

6. Bestilling
6.1 Bestillinger hos Pulz er bindende. Dette gælder både mundtligt og skriftligt.

6.2 Forudbestilling af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra forrige lejer.

7. Betaling
7.1 Ved bestillinger betales det fulde beløb senest på afhentningsdagen. Der kan betales kontant, MobilePay eller via bankoverførsel. Anden aftalte kan dog indgås skriftligt med Pulz.

8. Skader
8.1 Pulz er ikke ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det lejede udstyr. Uden at begrænse den foregående sætning er lejer ansvarlig, i tilfælde af:

(a) Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag.

(b) Tyveri, transportskader, glemt, forelagt eller anden bortkomst af udstyret.

Ved skader hæfter lejer ubetinget for erstatning af udstyret. Genanskaffelse af udstyr regnes baseret på vejledende udsalgspris.

9. Forbehold og ændringer
9.1 Pulz tager forbehold for force majeure, samt andres misligholdelse af lejekontrakter.

Spørgsmål til lejebetingelserne kan rettes til:

Mail – Mail@pulz.dk